Uchwały w sprawie składek i abolicji składkowej

Uchwała Zarządu STP w sprawie abolicji składkowej, wysokości składek dla nowych członków oraz decyzja podjęta przez Walny Zjazd STP w sprawie składek dla członków seniorów.

Zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia  08.06.2017 Zarząd postanawia wprowadzić abolicję należnych, a niezapłaconych składek za okres do dn. 31.12.2016, pod warunkiem wpłaty przez członka korzystającego z abolicji całorocznej składki za 2017 rok w wys. 300 zł do dn. 30.09.2017 r.

Nowi członkowie przystępujący do STP po 01.07.2017 opłacają składkę za 2017 r. w wys. 50% rocznej składki, tj. 150 zł. W kolejnych latach obowiązuje ich składka w wys. 300 zł.

Zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zjeździe 13.05. 2017 seniorzy powyżej 70 roku życia opłacają składkę w wys. 10 zł miesięcznie lub 120 zł rocznie.