Tłumacze o tłumaczach

Udział przedstawicieli STP w Konferencji tłumaczy 2017

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich było partnerem Konferencji tłumaczy 2017, która odbyła się dziś w Warszawie.

Jednym z punktów programu była dyskusja stowarzyszeń z udziałem Moniki Ordon-Krzak, prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Joanny Marii Spychały, prezes Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych, Irminy Daniłowskiej, prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Łukasza Mrzygłóda, prezesa Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz dra Edwarda Szędzielorza, członka Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

Półtoragodzinna dyskusja przebiegała wokół pytania Jak tłumacz może współkształtować rynek? i obejmowała następujące zagadnienia:

  • Czy tłumacz jest tylko biernym wykonawcą zleceń?
  • Integracja środowiska zawodowego w obliczu jego postępującej pauperyzacji
  • Co mogą robić stowarzyszenia?
Otwarcie konferencji

Otwarcie konferencji

Dyskusja stowarzyszeń

Przedstawiciele stowarzyszeń przed rozpoczęciem dyskusji