Szkolenie STP pt. „Jak egzekwować należności za usługi tłumaczeniowe”, 28 listopada, 2018 r.

W dniu 28 listopada br.  w godz. 17.00- 21.00, zorganizowaliśmy szkolenie na temat sposobów dochodzenia należności w sytuacji, gdy klient opóźnia ich uregulowanie. Szkolenie zorganizowaliśmy w odpowiedzi na często do nas kierowane zapytania i prośby o interwencję.     Szkolenie przygotowali dla nas i przeprowadzili mec. Paweł Gugała i aplikantka adwokacka, Pani Dominika Wójcik. Członkowie STP z aktualnie opłaconą skladką mogli skorzystać ze szkolenia bezpłatnie. Uczestnicy szkolenia ocenili je jako bardzo przydatne, efektywne i wyposażające w wiedzę, która wystarczy do samodzielnego poradzenia sobie z uciążliwymi i utrudniającymi wykonywanie samodzielnego zawodu tłumacza sytuacjami opóźniania realizacji płatności za wykonane usługi. Uczestnicy szkolenia otrzymali również komplet prezentowanych i omawianych materiałów. Część praktyczna szkolenia polegała na omówieniu trzech casusów i sporządzeniu odpowiednich pism.

Szkolenie zorganizowane przez STP w dniu 28 listopada 2018 r.