Szkolenie dla członków STP w dniu 18 kwietnia 2018 r.

W dniu 18 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Grażyny 13 w Warszawie Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich zorganizowało dwuczęściowe szkolenie nt. prawnych i podatkowych aspektów prowadzenia działalności tłumaczeniowej. Członkowie STP mogli w nim uczestniczyć bezpłatnie.

Łącznie z możliwości tej skorzystało 30 osób. Chęć udziału zgłosiło również kilka osób nie należących do STP. Szkolenie przeprowadzono w dużej, nowoczesnej, dobrze wyposażonej sali, a w przerwie zapewniono uczestnikom poczęstunek, kawę, herbatę i napoje.

Pierwszą część szkolenia przeprowadził Paweł Gugała, adwokat, właściciel kancelarii SG Legal, a jednocześnie tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Wykładowca szczegółowo omówił różnice pomiędzy umowami stosowanymi na rynku tłumaczeniowym (o dzieło, umowa – zlecenie, umowa o świadczenie usług), oraz występujące w tej dziedzinie orzecznictwo i problematyczne uzasadnienia świadczące o braku wiedzy na temat tłumaczenia. Przedstawiono i przeanalizowano najważniejsze przepisy, które mogą być przywoływane w toczących się sprawach. Poruszono również zagadnienia związane z prawem autorskim i omówiono różnice pomiędzy dziełem a utworem.

Druga część dotyczyła działalności gospodarczej tłumacza w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, czyli tzw. podatku VAT. Szkolenie przeprowadził Maciej Zgondek, prawnik, doradca podatkowy, specjalizujący się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT, tłumacz przysięgły języków angielskiego i niemieckiego.

Szkolenie wprowadziło uczestników w często bliżej im dotychczas nieznane arkana funkcjonowania podatku VAT. Prowadzący przedstawił mechanizm działania VAT na praktycznym przykładzie z branży tłumaczeniowej, omawiając wady i zalety rozliczania tego podatku. Wyjaśnił też kwestie takie jak wystawianie faktur i faktur korygujących, rozliczanie zaliczek, rozliczanie usług dla podmiotów zagranicznych, prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych, prawo do odliczenia w wypadku działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej z VAT-u). Była również mowa o nieprawidłowych zjawiskach gospodarczych zachodzących przy rozliczaniu tego podatku.

Obie sesje były bardzo interesujące. Okazało się, że nawet o podatku VAT można mówić zrozumiale a przy tym ze swadą i w taki sposób, aby słuchacze „wciągnęli się” w temat. Wykładowcy skupili się na przekazaniu wiedzy, która może przydać się zarówno tłumaczom zawierającym umowy, jak i prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą. Oprócz niewątpliwej przydatności praktycznej szkolenie było również doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat konkretnych zagadnień prawniczych i podatkowych. W końcu kto to jest tłumacz? Kiedyś na jednym z pierwszych szkoleń organizowanych przez STP zaproponowano taką bardzo mądrą definicję: Tłumacz to jest człowiek, który wie.

 

Katarzyna Diehl