STP patronem VI Międzynarodowej Konferencji „Translatology and Translations. Translating Beyond the Language: Between Interdisciplinarity and Translation.” Uniwersytet Łódzki, 20-21 września, 2019

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest patronem tej interesującej konferencji, która w tym roku będzie koncentrować się na zagadnieniu interdyscyplinarności w translatoryce i praktycznej działalności związanej z tłumaczeniami. Członkom STP, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji przysługuje zniżka. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w tej konferencji naszych italianistów i anglistów. Poniżej zamieszczamy aktualny program konferencji. (kd)