STP organizatorem spotkania stowarzyszeń tłumaczy

Z inicjatywy Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich odbyło się w naszej siedzibie w dn. 22.11.2017 spotkanie polskich organizacji tłumaczy.
W dn. 22.11.2017 r. na zaproszenie STP odbyło się spotkanie stowarzyszeń tłumaczy.
Obecne były  następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej) :

  • Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
  • Branżowy Związek Tłumaczy
  • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych
  • Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
  • Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
  • Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych
  • oraz występujące w roli gospodarza Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Spotkanie posłużyło intensywnej wymianie informacji i doświadczeń związanych z działaniem poszczególnych organizacji oraz głównych problemów, z którymi borykają się ich członkowie. Omówiono też zagadnienia, które będą tematem wspólnych prac w najbliższej przyszłości oraz tryb współpracy. Ustalono, że dalsze spotkania będą odbywały się przynajmniej 1-2 razy w roku, a także powstanie wspólna grupa dyskusyjna w Internecie. Organizatorem następnego spotkania w roku 2018 będzie Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych.

Spotkanie stowarzyszeń

Spotkanie stowarzyszeń 22.11.2017

Spotkanie stowarzyszeń

Spotkanie stowarzyszeń 22.11.2017