Stawki

STP rekomenduje swoim członkom stosowanie następujących stawek maksymalnych za tłumaczenia w parze językowej: język polski <> język obcy (nie zalecamy stosowania stawek wyższych):
Tłumaczenia ustne: 1 dniówka (do 8 h) – 2000 zł
Tłumaczenia pisemne: 1 strona (1500 znaków ze spacjami) – 200 zł

Więcej na temat stawek