Stawki

STP rekomenduje stosowanie następujących stawek maksymalnych za tłumaczenia (zalecamy niestosowanie stawek wyższych):
Tłumaczenia ustne: 1 dniówka (do 8 h) – 2000 zł
Tłumaczenia pisemne: 1 strona (1500 znaków ze spacjami) – 200 zł

Więcej na temat stawek