Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STP 2017-2020

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej STP 4. kadencji (2017-2020).