Spotkanie w Min. Sprawiedliwości w dniu 10 stycznia br. w sprawie rewaloryzacji stawek

Wspólny komunikat stowarzyszeń uczestniczących w spotkaniu, w tym Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich:

10 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się
spotkanie w sprawie rewaloryzacji stawek dla tłumaczy przysięgłych z
udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających tłumaczy
przysięgłych, w tym BST, LST, PT TEPIS, STP i ZZTP oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości w osobach: Minister Michał Wójcik, Minister Marcin
Warchoł oraz Dyrektorzy podległych im Departamentów. Spotkanie było
bardzo merytoryczne. Strona ministerialna zobowiązała się do
wyasygnowania puli środków na podwyższenie stawek dla tłumaczy
przysięgłych i do przedstawienia pisemnej decyzji w tym zakresie w
ciągu dwóch najbliższych tygodni. Zapraszamy do śledzenia naszych
komunikatów.