Rozmowy na 40-lecie STP

Tegoroczna rocznica Stowarzyszenia dała nam asumpt, żeby poprosić koleżanki i kolegów, którzy się mogą wylegitymować znaczącym stażem pracy w zawodzie tłumacza, należeli do założycieli STP bądź współkształtowali naszą organizację przez dłuższy czas, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat tłumaczeń, zawodu i samego Stowarzyszenia. Poniżej zamieszczamy pierwszą rozmowę z tego cyklu z Hanną Karpińską, tłumaczką j. bułgarskiego.