Rozmowy na 40-lecie STP

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z nestorką naszego zawodu, Izabelą
Płatkowską, tłumaczką konferencyjną języka niemieckiego, która z
wdziękiem przybliża blaski i cienie naszego zawodu.

Rozmowy na 40-lecie STP. Rozmowa z Izabelą Płatkowską.