Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji „Translatoryka i Translacje”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 20-21 września 2019 r.

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (Fot. Katarzyna Diehl)

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich patronowało tej konferencji po raz pierwszy. Tematem przewodnim były powiązania translatoryki z innymi dziedzinami nauki, czyli coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań na przekładem. Podczas sesji otwierającej konferencję wystąpiła Prezes STP, Monika Ordon-Krzak, która przedstawiła nasze stowarzyszenie i podkreśliła znaczenie konferencji naukowych poświęconych tematyce translatorycznej w budowaniu wartości dodanej, tak niezbędnej obecnie w zawodzie tłumacza.

W drugim dniu konferencji kol. Katarzyna Diehl przewodniczyła obradom jednej z sesji popołudniowych, poświęconej aktualnym tendencjom w badaniach translatorycznych. Wiele pojęć z czasów Jacobsona lub de Saussure’a (np. ekwiwalencja) ulega teraz przewartościowaniom, aby odzwierciedlić zmieniającą się rzeczywistość. Zamiast o ekwiwalencji mówi się teraz raczej o adekwatności, dostępności i przydatności czy użyteczności tłumaczenia (adequacy, accessibility, usability) a semiotyka przestała już się tak bardzo lubić z translatoryką. Jednocześnie stale poszerza się pole badawcze dla teoretyków tłumaczenia, którzy odwołując się do „starych” mistrzów, starają się wypracować bardziej aktualny model. Na przykład, wg aktualnych obliczeń można wyróżnić już 34 typy działalności tłumaczeniowej. Cieszymy się, że mogliśmy patronować temu interesującemu wydarzeniu, obfitującemu w oryginalne prezentacje oparte na wynikach prowadzonych przez autorów badań. (kd)