Porządek obrad 5. Walnego Zjazdu STP (online)

5. Walny (XII) Zjazd STP (online)

czwartek, 21 maja 2020 r., godz. 17

(II termin godz. 17.15)

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Rozpoczęcie – godz.17.00 w I terminie, godz. 17.15 w II terminie
 2. Wybór prowadzącego Walny Zjazd
 3. Informacja o prawomocności obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Zarządu STP – prezes STP kol. Monika Ordon-Krzak
 6. Film z 3 lat kadencji Zarządu
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium – przedstawiciel Komisji Rewizyjnej kol. Janusz Obsada
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego kol. Bohdan Ambroziewicz
 9. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
 10. Wybory Prezesa STP
 11. Ogłoszenie wyniku wyborów Prezesa
 12. Wybory członków Zarządu STP
 13. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Zarządu STP
 14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej
 15. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Komisji Rewizyjnej
 16. Wybory Sądu Koleżeńskiego
 17. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Sądu Koleżeńskiego
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników zebrania
 19. Zakończenie obrad