Poprawna wymowa wyrażeń obcojęzycznych

Jako tłumacze w coraz większym stopniu obserwujemy przenikanie oraz zapożyczanie różnych pojęć i wyrażeń pomiędzy językami funkcjonującymi w powszechnym obiegu. Nie zawsze odbywa się to bez błędów, co wrażliwość językowa tłumacza z łatwością wychwytuje. Nasz kolega, Witold Skowroński, zwraca uwagę na popełniane błędy w odniesieniu do wyrażeń anglojęzycznych. Obejrzyjcie i posłuchajcie!

Dr Witold Skowroński: Poprawna wymowa wyrażeń obcojęzycznych