Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 22 stycznia br. w sprawie rewaloryzacji stawek

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich otrzymało oficjalne pismo z Ministerstwa Sprawiedliwosci. Jest ono efektem wieloletnich starań zespołu ds. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, w skład którego wchodzą przedstawiciele BST, LST, TEPIS, ZZTP oraz  Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  Przedstawcielami STP w Zespole są w kadencji 2017-2020 Maryja Łucewicz-Napałkow i Wojciech Gilewski. W wyniku ich  wieloletnich starań jeszcze w tym roku zostanie znowelizowane Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Poniżej zamieszczamy kopię otrzymanego pisma. (KD)