Pismo środowiska ludzi książki do najwyższych władz RP

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest jednym z sygnatariuszy pisma środowiska ludzi książki do najwyższych władz państwowych. Poniżej zamieszczamy jego treść.