Odpowiedź ZUS

Poniżej zamieszczamy odpowiedź ZUS na nasze pytania dot. realizacji
świadczeń społecznych w kontekście zawieranych umów. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych odnosi się szczegółowo do zgłoszonych wątpliwości
interpretacyjnych.

Umowa o dzieło c.d.

W związku z wystąpieniem Stowarzyszenia do władz (pismo z 18.01.21 r.) w
sprawie stosowania umowy o dzieło w świetle wprowadzenia z początkiem
br. obowiązku rejestracji umowy w ZUS, wynikającego z przepisów o tarczy
antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r.), zamieszczamy odpowiedź
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie. Ministerstwo
precyzuje przesłanki dla stosowania umowy w świetle obowiązujących
przepisów.

Link do pisma Ministerstwa

Z historii STP

Nawiązując do czterdziestej rocznicy powstania Stowarzyszenia (15 lutego
1981 r. w Warszawie odbył się zjazd założycielski) zwracamy uwagę, że w
zakładce „O STP – Misja i historia” zamieszczamy zaktualizowany rys
historyczny Stowarzyszenia oraz historiografię osób kierujących
organizacją.
W tym kontekście szczególnej uwadze polecamy też monografię poświęconą
Stowarzyszeniu opracowaną przez naszego kolegę, Wojciecha Gilewskiego,
prezesa w latach 1999 – 2002. Ta wnikliwa analiza dostarcza wielu
cennych wiadomości i przemyśleń na temat rozwoju zarówno zawodu tłumacza
jak i naszej organizacji. Opracowanie jest częścią publikacji „Alchemia
zawodu tłumacza”, autorstwa Danuty Kierzkowskiej, Wydawnictwo
Translegis, Warszawa 2020. Warto sięgnąć do tej publikacji, która omawia
problematykę tłumaczeń w jeszcze szerszym kontekście.

Link do publikacji Wojciecha Gilewskiego:

40 lat STP

Koleżanki i Koledzy,
na przełomie stycznia i lutego mija 40 lat od powstania Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  Jubileusz naszej organizacji, pierwszego powszechnego stowarzyszenia skupiającego ludzi wykonujących zawód tłumacza, skłania do refleksji. W okresie od narodzin Stowarzyszenia zasadniczo zmieniły się rola i pozycja tłumacza czy nawet ogólniej znaczenie znajomości języka obcego w naszym życiu. Gdy zaczynaliśmy, nie dysponowaliśmy smartphonem czy internetem, granice kraju były zamknięte. Jednakże postępujące procesy globalizacyjne, otwarcie Polski na świat, swoboda podróżowania i ogromny postęp technologiczny w dziedzinie mediów cyfrowych zasadniczo przeobraziły nasze życie społeczne i zawodowe. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na pracę i zawód tłumacza dostarczając udogodnień i stawiając nowe wyzwania. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich stara się tym procesom towarzyszyć dbając o ochronę praw zawodowych oraz jego wysokie standardy.
Z okazji jubileuszu składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia. Życzymy Wam wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu i sukcesów w pracy. Liczymy, że na przestrzeni „szczepionego” roku zaistnieją warunki do spotkania się i podzielenia jubileuszowego tortu.

Konkurs „Prawo w tłumaczeniu”

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki
Stosowanej UW serdecznie zaprasza studentów i zeszłorocznych absolwentów
do udziału w IV edycji konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (2020/2021).
Konkurs polega na przetłumaczeniu fragmentu testamentu notarialnego na
wybrane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, japoński,
niemiecki, rosyjski lub szwedzki (maksymalnie dwa).
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 25 stycznia do 25 lutego
2021 roku za pomocą formularza online.
Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo C.H. Beck.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP).
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Koła:
https://juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl/

Regulamin konkursu:

Pytania do ZUS

Nowa regulacja dot. obowiązku rejestracji umowy o dzieło w ZUS rodzi pytania w kontekście możliwości zarobkowania przez tłumaczy w połączeniu ze świadczeniami społecznymi. Zwróciliśmy się w tej sprawie do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kopia poniżej).  

Co z umową o dzieło?

Przepisy tarczy antykryzysowej (ustawa z 31 marca 2020 r.) wprowadziły od 1 stycznia 2021 r. dla przedsiębiorców podpisujących umowę o dzieło z osobami, które nie są ich pracownikami obowiązek zgłaszania takich umów do rejestru ZUS. Ustawodawca ocenia, że w 2019 r. wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło pracowało w Polsce 1,2 mln. osób.  Ile na podstawie samej umowy o dzieło, brak bliższych danych. Podkreśla się, że zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane dla celów statystyczno-analitycznych oraz badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości. To rozwiązanie ma także ułatwiać weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych. Eksperci zwracają uwagę, że działanie to może być pierwszym krokiem na drodze do „ozusowania” umowy o dzieło. Przyjęta regulacja, w swoich skutkach, uderzyła w tłumaczy. W następstwie wprowadzonego obowiązku rejestracji, biura tłumaczeń uznały, że stosowanie dotychczasowej umowy o dzieło w rozliczeniach z tłumaczami będzie się wiązać dla nich ze zbyt dużą niepewnością prawną. Ich interpretacje dot. charakteru umowy (rozgraniczenie umowa o dzieło a umowa-zlecenie) mogą być kwestionowane przez jednostki kontrolne organów ubezpieczeń społecznych i prowadzić do dotkliwych dla nich konsekwencji prawnych i finansowych. Eksperci odnotowują, że nowy przepis o rejestracji umowy o dzieło może posłużyć pozyskaniu dodatkowych pieniędzy dla sfinansowania waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w br., gdzie luka w stosunku do szacunków rządu wynosi 2 mld. zł. Biura tłumaczeń, odmawiając „prewencyjnie” zawierania umowy o dzieło, sugerują rozliczanie na podstawie działalności gospodarczej bądź z udziałem pośrednika (platformy internetowej), bez potrzeby własnej działalności gospodarczej. Uważamy, że zaistniała sytuacja na rynku tłumaczeniowym, jako efekt uboczny przyjętej regulacji, oznacza osłabienie ochrony wykonania dzieła i ograniczenie możliwości zarobkowych tłumaczy. Zwróciliśmy się w tej sprawie do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej (kopia poniżej).

Na Nowy Rok

Koleżanki i Koledzy,
odchodzący rok nie był dobry dla nas wszystkich. Utrzymująca się pandemia komplikowała nam często życie pod względem zdrowotnym, wpływała na życie rodzinne, nadała relacjom towarzyskim i życiu zawodowemu w dużym stopniu formę wirtualną. Wielu z nas nowa sytuacja dotknęła finansowo. Nie był to też łatwy czas dla naszego Stowarzyszenia. 
Mimo wszystko podchodzimy do 2021 roku z nadzieją i ufnością. Rysuje się perspektywa przezwyciężenia tego największego wyzwania naszych czasów w skali globalnej. Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich życzy naszym Członkom oraz Sympatykom w nadchodzącym roku wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. 

Aneks do spotkania świątecznego 16.12

Serdecznie  dziękujemy bajarzom za przybliżenie nam zwyczajów bożonarodzeniowych związanych z kręgiem kulturowym ich języków. Bardzo nas ucieszyła duża liczba uczestników; jesteśmy wdzięczni za wszystkie komentarze na czacie, zwłaszcza dotyczące tych obszarów, których koledzy-paneliści nie opisywali.
To był uroczy wieczór. Zapachniało choinką. Przez ponad godzinę pochyliliśmy się nad stołami świątecznymi i zajrzeliśmy z ciekawością do skarpet, butelek, żłobków i grot w wielu krajach – od Francji, Anglii i Irlandii przez Niemcy, Austrię i Hiszpanię po Białoruś, Australię i dalekie francuskie terytoria zamorskie.
Serdecznie dziękujemy gawędziarzom: Ewie Świtlak, Maryi Łucewicz-Napałkow, Dorocie Burskiej, Jarosławowi Sobczakowi i Aleksandrze Sobczak-Kovesi, członkini Zarządu STP.
Dziękujemy również Tomaszowi Wojdydze za udostępnienie platformy webinarowej i biuru tłumaczeń Gemra Tłumaczenia Specjalistyczne za poratowanie nas łączem.
Link do nagrania ze spotkania:

https://s3.amazonaws.com/site-archiebot-production/storage/a_8d255989192dee17ab1bcf235e15eedf/qfp59z0pyxxi0lgkisvafrnypqdprjjyoid1afd1lmcrncvpfbdnzqgfnnenxs0k.mp4?fbclid=IwAR2sq0daj2WfUSWcTgv05qUMG2lQFk8LH6IZAKobxkjrJYp01dZfUJo7OUQdnzqgfnnenxs0k.mp4?fbclid=IwAR2sq0daj2WfUSWcTgv05qUMG2lQFk8LH6IZAKobxkjrJYp01dZfUJo7OUQfd1lmcrncvpfbdnzqgfnnenxs0k.mp4