KOMUNIKAT

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z wybuchem epidemii coronawirusa stanowczo rekomendujemy stosowanie się do wszystkich  zarządzeń i komunikatów odpowiednich władz i służb.

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli znów organizować nasze imprezy.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia !


Wielkanocny Cybersalon STP przekładamy na inny termin

Fot. Matrix City/Pixabay

Poniżej zamieszczamy informacje o programie Salonu, który zostanie zorganizowany w innym terminie.

Cybersalon STP z cyklu „Tłumacz w sieci”

o hejcie w sieci, fake news’ach i innych zagrożeniach w cyberprzestrzeni

opowie nasz gość specjalny

Pani Agata Zaczek,

Radca Ministra ds. regulacji prawnych dotyczących zarządzania danymi w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Ekspert narodowy w zakresie przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.

Salon rozpocznie krótki pokaz naszej Koleżanki i wiceprezes STP Katarzyny Diehl na temat „Ofert pracy z sieci”.

Współorganizatorem spotkania będzie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Po spotkaniu zaprosimy na mały poczęstunek.

Zapewnimy tłumaczenie symultaniczne.

Agata Zaczek, Radca Ministra ds. regulacji prawnych dotyczących zarządzania danymi w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.  Ekspert narodowy w zakresie przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Od wielu lat zajmuje się problematyką  jednolitego rynku cyfrowego, prawami autorskimi, usług świadczonych drogą elektroniczną, zarządzania Internetem oraz usługami społeczeństwa informacyjnego,  fake news i wolnością słowa w Internecie.

Katarzyna Diehl, Tłumaczka, autorka tekstów, a także prezentacji o tematyce naukowo-technicznej i kulturalnej, przedsiębiorca. Absolwentka ILS UW. Absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz George Brown College i Centennial College w Toronto. Wiceprezes STP. Certyfikowana tłumaczka American Translators Association (od 2014 roku).

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Naszym drogim Koleżankom, Członkiniom i Fankom STP, składamy najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ! Niechaj to piękne święto będzie okazją do podkreślenia nadzwyczajnej roli kobiet w kształtowaniu przyszłości naszej branży. Dzięki Waszym niezrównanym talentom lingwistycznym i Waszej niespożytej energii nasza szlachetna misja nabiera nowego znaczenia każdego dnia. Niech żyje girl power ! (kd)

Czwarte spotkanie stowarzyszeń tłumaczy, Warszawa, 28 lutego 2020 r.

W piątek, 28 .02.2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST), Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), Stowarzyszenia Polskiego Języka Migowego (SPJM), Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP) i  PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o  możliwościach  utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, organizowane z inicjatywy STP i PT TEPIS. Dla przypomnienia – pierwsze spotkanie z tego cyklu organizowało STP, kolejne – PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne.

Karta Tłumacza Polskiego w angielskiej wersji językowej

Poniżej zamieszczamy przygotowaną przez STP angielską wersję językową niezmiennie aktualnej Karty Tłumacza Polskiego. Będzie ona stale dostępna w zakładce Dla Tłumaczy, gdzie również opublikowaliśmy angielskie wersje językowe Warunków pracy i zasad wynagradzania tłumaczy konferencyjnych oraz Warunków wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasad wynagradzania tłumaczy pisemnych. W najbliższym czasie na stronie STP znajdzie się również angielska wersja Statutu STP, Regulaminu przyjmowania nowych członków oraz Regulaminu przyjmowania członków wspierających. (kd)

Polish Translator’s Charter

The Association of Polish Translators and Interpreters, as a nationwide, professional organization representing authors, acting in defense of professional dignity and rights of persons practising the translation and interpretation professions, and out of  concern for the proper fulfilment of obligations by translators and interpreters both united and non-united in professional organizations, herewith adopts this Polish Translator’s Charter which shall be recommended for translators and interpreters performing their work, as well as for employers employing them, and for the authorities of the Republic of Poland, in the constant process of improving the status of this professional group.

Czytaj dalej

Zdecydowane stanowisko Sądu Najwyższego potwierdzające zasadność umów o dzieło dla tłumaczy

Sąd Najwyższy RP wydał wyrok, w którym – po rozpoznaniu skargi kasacyjnej – uchylił w przedmiotowej sprawie kwestionowanie przez ZUS umów o dzieło dla tłumaczy. Umowy o dzieło to umowy rezultatu – których przedmiotem jest osiągnięcie w przyszłości przez wykonawcę konkretnego, określonego rezultatu, z którego jest on rozliczany i za który jest wynagradzany. Poniżej zamieszczamy link do uzasadnienia wyroku. (kd)

https://tepis.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/SN_I_UK_409_18.pdf

STP patronem III Ogólnopolskiego Konkursu „Sinoprzekład”

W tym roku STP ponownie patronuje „Sinoprzekładowi”, czyli konkursowi na najlepszy przekład literacki z języka chińskiego. Organizatorem konkursu jest Sinologiczne Koło Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie to ma na celu popularyzację języka chińskiego oraz wyłonienie młodych, zdolnych tłumaczy. W zeszłym roku konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się powtórzyć ten sukces. Gala finałowa odbędzie się 18 kwietnia 2020 roku.

W skład jury wchodzą: dr Małgorzata Religa, dr Marcin Jacoby, dr Maciej Szatkowski, dr Katarzyna Sarek, pani Agnieszka Walulik oraz pani Wisława Szkudlarczyk-Brkić.

Uczestnicy zmierzą się z tekstami: 《树林里的上帝》oraz《草帽》

II Ogólnopolski Konkurs na najlepszy przekład z języka chińskiego, Budynek Dawnego BUW-u
Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne na temat projektu tworzenia krajowej i europejskiej pamięci tłumaczeniowej

W dniu 14 stycznia 2020 r. w siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone europejskiemu projektowi tworzenia pamięci tłumaczeniowej NEC TM DATA.

Fot. Gerd Altmann/Pixabay

Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem programu unijnego CEF (Connecting Europe Facility), w ramach którego można aplikować o fundusze. Wnioskodawcy muszą spełniać pewne warunki (projekty muszą być realizowane na styku administracja publiczna/sektor prywatny i obejmować co najmniej dwa państwa). Elementem ww. jest m. in. European Language Resource Coordination (ELRC).

Spotkanie miało służyć propagowaniu idei utworzenia krajowej centralnej pamięci tłumaczeniowej. Przedstawiono badania poszczególnych rynków tłumaczeniowych pod względem kwotowym, jak i liczby kontraktów. Prelegenci z Hiszpanii zaprezentowali platformę NEC TM: jak funkcjonuje, jakie stwarza możliwości, czemu służy, z jakimi narzędziami współpracuje, kto może z niej korzystać i kto może wprowadzać dane etc. Przedstawiciele Łotwy zaprezentowali HUGO.LV i Tilde. Ten ostatni produkt zajął pierwsze miejsce w konkursie WMT Top Language Technology Providers 2017-2019.  Narzędzie funkcjonuje na Łotwie i pozwala np. na przetłumaczenie tekstów, np. prawniczych, na inny język oraz przetworzenie mowy na przetłumaczony tekst lub odwrotnie.

Czytaj dalej

Nowe i ważne badanie warunków pracy tłumaczy literatury

Dziś ruszyła ankieta STL poświęcona warunkom pracy tłumaczy literatury, a w szczególności wynagrodzeniom. Ponieważ oczywiście również w STP jest wielu tłumaczy literatury, w porozumieniu z STL udostępniamy tę ankietę wraz z listem przewodnim. Im więcej odpowiedzi, tym większa wiedza o naszym rynku. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w formie raportu.
Poniżej przytaczamy in extenso treść listu przewodniego wraz z linkiem. Jest on dostępny również na stronie STL pod adresem: http://stl.org.pl/ankieta:
” Drogie Koleżanki Tłumaczki, Drodzy Koledzy Tłumacze,
skarżymy się na niskie stawki, zaniżanie ich nawet przez tych zleceniodawców, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca, opór przed ich podnoszeniem. Wielu z nas ma trudności z wyegzekwowaniem wypłaty należności. Jednocześnie rosną koszty życia i pensja minimalna.
Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury postanowił zbadać tę złożoną sytuację. Pierwszym etapem jest ankieta badająca wynagrodzenia tłumaczy literatury w Polsce, przygotowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska.


Gorąco zachęcamy do wypełnienia ankiety – każdy głos jest ważny, każdy buduje obraz rynku i wyposaża nas w wiedzę, która posłużyć może na przykład w negocjacjach. Poświęćcie kilkanaście minut swojego czasu na rzecz wzmocnienia całego środowiska.
Adres ankiety: https://forms.gle/XFYSjptBvxiYDvgP6

Czytaj dalej