Dostępne wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć aktualne informacje na temat wsparcia przysługującego osobom samozatrudnionym oraz pracującym na umowy cywilnoprawne (m.in. zwolnienie z płacenia składek pobieranych przez ZUS oraz świadczenia postojowego), wynikającego z pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej. Można tam również znaleźć formularze wniosków.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371?fbclid=IwAR20UVzeCOuqiAjkNdcQN-gZKrHYMQnNZm_A-clRiGdgpb81qR9an4H_FU4.

KOMUNIKAT

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w związku z wybuchem epidemii coronawirusa stanowczo rekomendujemy stosowanie się do wszystkich  zarządzeń i komunikatów odpowiednich władz i służb.

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli znów organizować nasze imprezy.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia !


Wielkanocny Cybersalon STP przekładamy na inny termin

Fot. Matrix City/Pixabay

Poniżej zamieszczamy informacje o programie Salonu, który zostanie zorganizowany w innym terminie.

Cybersalon STP z cyklu „Tłumacz w sieci”

o hejcie w sieci, fake news’ach i innych zagrożeniach w cyberprzestrzeni

opowie nasz gość specjalny

Pani Agata Zaczek,

Radca Ministra ds. regulacji prawnych dotyczących zarządzania danymi w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Ekspert narodowy w zakresie przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej.

Salon rozpocznie krótki pokaz naszej Koleżanki i wiceprezes STP Katarzyny Diehl na temat „Ofert pracy z sieci”.

Współorganizatorem spotkania będzie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Po spotkaniu zaprosimy na mały poczęstunek.

Zapewnimy tłumaczenie symultaniczne.

Agata Zaczek, Radca Ministra ds. regulacji prawnych dotyczących zarządzania danymi w Departamencie Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.  Ekspert narodowy w zakresie przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Od wielu lat zajmuje się problematyką  jednolitego rynku cyfrowego, prawami autorskimi, usług świadczonych drogą elektroniczną, zarządzania Internetem oraz usługami społeczeństwa informacyjnego,  fake news i wolnością słowa w Internecie.

Katarzyna Diehl, Tłumaczka, autorka tekstów, a także prezentacji o tematyce naukowo-technicznej i kulturalnej, przedsiębiorca. Absolwentka ILS UW. Absolwentka studiów podyplomowych w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz George Brown College i Centennial College w Toronto. Wiceprezes STP. Certyfikowana tłumaczka American Translators Association (od 2014 roku).

Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Naszym drogim Koleżankom, Członkiniom i Fankom STP, składamy najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ! Niechaj to piękne święto będzie okazją do podkreślenia nadzwyczajnej roli kobiet w kształtowaniu przyszłości naszej branży. Dzięki Waszym niezrównanym talentom lingwistycznym i Waszej niespożytej energii nasza szlachetna misja nabiera nowego znaczenia każdego dnia. Niech żyje girl power ! (kd)

Czwarte spotkanie stowarzyszeń tłumaczy, Warszawa, 28 lutego 2020 r.

W piątek, 28 .02.2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie odbyło się spotkanie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (LST), Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (PSTK), Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (STL), Stowarzyszenia Polskiego Języka Migowego (SPJM), Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych (ZZTP) i  PT TEPIS podsumowali działania minionego roku, jak również rozmawali o projekcie jednolitych wytycznych RODO dla tłumaczy oraz organizacji Translating Europe Workshop na temat ochrony danych osobowych, problemie przetargów, coraz bardziej widocznej potrzebie większej integracji wszystkich organizacji zrzeszających tłumaczy, a także o  możliwościach  utworzenia samorządu tłumaczy przysięgłych. Było to już czwarte spotkanie stowarzyszeń, organizowane z inicjatywy STP i PT TEPIS. Dla przypomnienia – pierwsze spotkanie z tego cyklu organizowało STP, kolejne – PSTK i LST. Spotkanie piątkowe pokazało kolejny już raz, że tego typu spotkania stowarzyszeń są bardzo konstruktywne i potrzebne.