Pożegnanie

Dnia 4 kwietnia zmarła nasza Koleżanka Krystyna Wróblewska.

Krystyna była tłumaczką języka rosyjskiego, absolwentką WSJO UW.

Uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, należała do grona założycieli STP. Aktywnie działała w Sądzie Koleżeńskim.

Koleżanki i Koledzy pamiętają Jej miły sposób bycia, elegancję, smukłą sylwetkę i ciepły uśmiech widoczny spod kapelusza z szerokim rondem.

Żegnaj Krysiu.

Pożegnalna msza św. odbędzie się w poniedziałek, 12 kwietnia, o godz. 18:30 w Kościele św. Augustyna przy ul. Nowolipki, a pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Czeladzi-Piaskach, w sobotę, 17 kwietnia, po mszy św. w Kościele MB Bolesnej o godz. 11.

Fot. Pixabay

Rozmowy na 40-lecie STP

Tegoroczna rocznica Stowarzyszenia dała nam asumpt, żeby poprosić koleżanki i kolegów, którzy się mogą wylegitymować znaczącym stażem pracy w zawodzie tłumacza, należeli do założycieli STP bądź współkształtowali naszą organizację przez dłuższy czas, aby podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat tłumaczeń, zawodu i samego Stowarzyszenia. Poniżej zamieszczamy pierwszą rozmowę z tego cyklu z Hanną Karpińską, tłumaczką j. bułgarskiego. 

Odpowiedź ZUS

Poniżej zamieszczamy odpowiedź ZUS na nasze pytania dot. realizacji
świadczeń społecznych w kontekście zawieranych umów. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych odnosi się szczegółowo do zgłoszonych wątpliwości
interpretacyjnych.

Umowa o dzieło c.d.

W związku z wystąpieniem Stowarzyszenia do władz (pismo z 18.01.21 r.) w
sprawie stosowania umowy o dzieło w świetle wprowadzenia z początkiem
br. obowiązku rejestracji umowy w ZUS, wynikającego z przepisów o tarczy
antykryzysowej (ustawa z dnia 31 marca 2020 r.), zamieszczamy odpowiedź
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie. Ministerstwo
precyzuje przesłanki dla stosowania umowy w świetle obowiązujących
przepisów.

Link do pisma Ministerstwa

Z historii STP

Nawiązując do czterdziestej rocznicy powstania Stowarzyszenia (15 lutego
1981 r. w Warszawie odbył się zjazd założycielski) zwracamy uwagę, że w
zakładce „O STP – Misja i historia” zamieszczamy zaktualizowany rys
historyczny Stowarzyszenia oraz historiografię osób kierujących
organizacją.
W tym kontekście szczególnej uwadze polecamy też monografię poświęconą
Stowarzyszeniu opracowaną przez naszego kolegę, Wojciecha Gilewskiego,
prezesa w latach 1999 – 2002. Ta wnikliwa analiza dostarcza wielu
cennych wiadomości i przemyśleń na temat rozwoju zarówno zawodu tłumacza
jak i naszej organizacji. Opracowanie jest częścią publikacji „Alchemia
zawodu tłumacza”, autorstwa Danuty Kierzkowskiej, Wydawnictwo
Translegis, Warszawa 2020. Warto sięgnąć do tej publikacji, która omawia
problematykę tłumaczeń w jeszcze szerszym kontekście.

Link do publikacji Wojciecha Gilewskiego:

40 lat STP

Koleżanki i Koledzy,
na przełomie stycznia i lutego mija 40 lat od powstania Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.  Jubileusz naszej organizacji, pierwszego powszechnego stowarzyszenia skupiającego ludzi wykonujących zawód tłumacza, skłania do refleksji. W okresie od narodzin Stowarzyszenia zasadniczo zmieniły się rola i pozycja tłumacza czy nawet ogólniej znaczenie znajomości języka obcego w naszym życiu. Gdy zaczynaliśmy, nie dysponowaliśmy smartphonem czy internetem, granice kraju były zamknięte. Jednakże postępujące procesy globalizacyjne, otwarcie Polski na świat, swoboda podróżowania i ogromny postęp technologiczny w dziedzinie mediów cyfrowych zasadniczo przeobraziły nasze życie społeczne i zawodowe. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na pracę i zawód tłumacza dostarczając udogodnień i stawiając nowe wyzwania. Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich stara się tym procesom towarzyszyć dbając o ochronę praw zawodowych oraz jego wysokie standardy.
Z okazji jubileuszu składamy wszystkim Koleżankom i Kolegom najlepsze życzenia. Życzymy Wam wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu i sukcesów w pracy. Liczymy, że na przestrzeni „szczepionego” roku zaistnieją warunki do spotkania się i podzielenia jubileuszowego tortu.

Konkurs „Prawo w tłumaczeniu”

Studenckie Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki
Stosowanej UW serdecznie zaprasza studentów i zeszłorocznych absolwentów
do udziału w IV edycji konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (2020/2021).
Konkurs polega na przetłumaczeniu fragmentu testamentu notarialnego na
wybrane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, japoński,
niemiecki, rosyjski lub szwedzki (maksymalnie dwa).
Prace konkursowe należy przesyłać w terminie od 25 stycznia do 25 lutego
2021 roku za pomocą formularza online.
Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo C.H. Beck.
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP).
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Koła:
https://juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl/

Regulamin konkursu:

Pytania do ZUS

Nowa regulacja dot. obowiązku rejestracji umowy o dzieło w ZUS rodzi pytania w kontekście możliwości zarobkowania przez tłumaczy w połączeniu ze świadczeniami społecznymi. Zwróciliśmy się w tej sprawie do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kopia poniżej).