Hieronimki 2019

Pomnik św. Hieronima w Betlejem (Fot. Monika Ordon-Krzak)

Wszystkim drogim Koleżankom i Kolegom składamy najlepsze życzenia z okazji naszego Święta, wszelkiej pomyślności, ciekawych tłumaczeń i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Zapraszamy na nasze imprezy w październiku, listopadzie i grudniu ! Szczegóły na naszej stronie i w mailach.

Serdecznie pozdrawiamy!

Wasz Zarząd

Fot. Pixabay

Co nowego u tłumaczy przysięgłych?


Pismem z dnia 01.07.2019 min. Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w MS, poinformował zainteresowane organizacje zrzeszające tłumaczy przysięgłych o zamieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia na czynności tłumacza przysięgłego, mocą którego z dniem 01.07.2019 stawki za te czynności zostają podwyższone o 50%. Oznacza to w praktyce wdrożenie skomplikowanego procesu prawotwórczego, w wyniku którego – z chwilą ogłoszenia ww. rozporządzenia – sytuacja wynagradzania tłumaczy przysięgłych ulegnie poprawie, aczkolwiek nowe rozporządzenie nie zrekompensuje całkowicie ponad 100% erozji siły nabywczej tłumaczy spowodowanej brakiem nowelizacji rozporządzenia od 2005 roku, brakiem indeksacji stawek, uwzględniającej chociażby skutki inflacji. Od tamtego czasu trwały intensywne kontakty telefoniczne środowisk tłumaczy z RCL i MS. Zgodnie z uzyskanymi ostatnio informacjami formalności związane z wydaniem rozporządzenia są na ukończeniu. Jest nadzieja, że może ono zostać podpisane i ogłoszone lada tydzień. Nie omieszkamy o tym powiadomić, gdy tylko stanie się to faktem dokonanym. Na razie pozostaje nam tylko trzymać kciuki.

Zarząd STP

Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji „Translatoryka i Translacje”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, 20-21 września 2019 r.

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki (Fot. Katarzyna Diehl)

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich patronowało tej konferencji po raz pierwszy. Tematem przewodnim były powiązania translatoryki z innymi dziedzinami nauki, czyli coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań na przekładem. Podczas sesji otwierającej konferencję wystąpiła Prezes STP, Monika Ordon-Krzak, która przedstawiła nasze stowarzyszenie i podkreśliła znaczenie konferencji naukowych poświęconych tematyce translatorycznej w budowaniu wartości dodanej, tak niezbędnej obecnie w zawodzie tłumacza.

W drugim dniu konferencji kol. Katarzyna Diehl przewodniczyła obradom jednej z sesji popołudniowych, poświęconej aktualnym tendencjom w badaniach translatorycznych. Wiele pojęć z czasów Jacobsona lub de Saussure’a (np. ekwiwalencja) ulega teraz przewartościowaniom, aby odzwierciedlić zmieniającą się rzeczywistość. Zamiast o ekwiwalencji mówi się teraz raczej o adekwatności, dostępności i przydatności czy użyteczności tłumaczenia (adequacy, accessibility, usability) a semiotyka przestała już się tak bardzo lubić z translatoryką. Jednocześnie stale poszerza się pole badawcze dla teoretyków tłumaczenia, którzy odwołując się do „starych” mistrzów, starają się wypracować bardziej aktualny model. Na przykład, wg aktualnych obliczeń można wyróżnić już 34 typy działalności tłumaczeniowej. Cieszymy się, że mogliśmy patronować temu interesującemu wydarzeniu, obfitującemu w oryginalne prezentacje oparte na wynikach prowadzonych przez autorów badań. (kd)

Jeszcze bogatszy program. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® STP patronem, organizatorem stoiska i spotkań autorskich

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® zbliżają się coraz większymi krokami. Już po raz 23 będą okazją do spotkań z cenionymi pisarzami i zapoznania się z ofertą setek wydawnictw z kraju i zagranicy. Nadchodząca edycja to również gorące premiery oraz bogaty program towarzyszący: warsztaty, wystawy, dyskusje. Czas rozpocząć odliczanie do jednego z najważniejszych wydarzeń literackich w Polsce (24-27 października, Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków).

Największa księgarnia w Polsce

Targi adresowane są do wszystkich, którzy kochają literaturę. Większość rozmów o książkach zaczyna się od pytania – a Ty co lubisz czytać? Kryminały, fantastykę, a może poezję? Na Targach Książki w Krakowie® każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem na setkach stoisk wystawcy zaprezentują książki różnych gatunków. Jedno jest pewne – EXPO Kraków na 4 jesienne dni zamieni się w największą księgarnię w Polsce, w której zapach druku połączy się z zapachem świeżo zaparzonej kawy – warto ją wypić, aby wzmocnić się przed kolejnymi punktami bogatego programu towarzyszącego.

Znane nazwiska i gorące premiery – uchylamy rąbka tajemnicy

Czytaj dalej

Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno – Ludzie- Książki”

14 września w Piasecznie odbędzie się IV Festiwal Pięknej Książki poświęcony książce artystycznej. W tym roku wydarzenie to przypada w 440. rocznicę wydania Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego. Organizatorzy kierują swoje zaproszenie do udziału w imprezie również do tłumaczy, jako ważnych twórców książek.

Czytaj dalej

STP Partnerem Konferencji Tłumaczy 2019, Warszawa, Zielna Center, 28 września 2019 r.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest partnerem Konferencji Tłumaczy 2019 organizowanej przez firmę TLC Conferences. Jednym z ciekawych punktów programu będzie otwarta debata Na fali zmian, podczas której każdy uczestnik będzie mógł zabrać głos i przedstawić swój punkt widzenia na temat radykalnych zmian zachodzących w naszej branży, których motorem jest głównie rozwój nowych technologii. Poniżej zamieszczamy program konferencji. (kd)

https://www.konferencjatlumaczy.pl/

STP patronem VI Międzynarodowej Konferencji „Translatology and Translations. Translating Beyond the Language: Between Interdisciplinarity and Translation.” Uniwersytet Łódzki, 20-21 września, 2019

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jest patronem tej interesującej konferencji, która w tym roku będzie koncentrować się na zagadnieniu interdyscyplinarności w translatoryce i praktycznej działalności związanej z tłumaczeniami. Członkom STP, którzy chcieliby wziąć udział w konferencji przysługuje zniżka. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w tej konferencji naszych italianistów i anglistów. Poniżej zamieszczamy aktualny program konferencji. (kd)

Czytaj dalej