Odpowiedź UOKiK

Ostatnio coraz częściej otrzymujemy od naszych Koleżanek i Kolegów zapytania z prośbą o informacje o stawkach, dlatego Zarząd STP zwrócił się do UOKiK z zapytaniem, czy wolno nam – jako stowarzyszeniu zawodowemu twórców – publikować stawki honorariów, co pozwoliłoby lepiej informować nasze środowisko o aktualnie występujących tendencjach. Z odpowiedzi UOKiK wynika, że dopuszczalne jest wyłącznie publikowanie stawek maksymalnych. Poniżej publikujemy pismo otrzymane z UOKiK:

Publikujemy zatem maksymalną zalecaną wysokość stawek za tłumaczenia. Przypominamy też, że członkowie STP powinni stosować „Warunki pracy i zasady wynagradzania tłumaczy konferencyjnych” oraz „Warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasady wynagradzania tłumaczy” opracowane przez nasze stowarzyszenie.

Wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce pozostaje w rażącej sprzeczności z obserwowanym przez nas stałym spadkiem honorariów tłumaczy, szczególnie wyraźnym w ciągu ostatniej dekady. Towarzyszą temu m.in. zdominowanie rynku przez różnego rodzaju pozostających w ostrej wojnie konkurencyjnej pośredników, mechaniczne stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (przetargi etc.). Realizujemy działania na rzecz zmiany dotychczasowej sytuacji, o czym informujemy na bieżąco na naszej stronie.