Nowe władze STP wybrane na 5. Walnym Zjeździe STP w dniu 21 maja 2020 r.

Z radością informujemy, że podczas 5. Walnego Zjazdu STP, który po raz pierwszy w historii odbył się w trybie online, członkowie STP wybrali nowe władze STP na kadencję 2020-2023. Prezesem STP został kol. Andrzej Szynka. Poniżej podajemy skład nowo wybranego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

PREZES:

Andrzej SZYNKA

ZARZĄD:

Atanas ATANASOW

Karolina Nuria CZĘPIŃSKA

Wiktoria DUNIN

Elżbieta JANSSEN-STENKO

Aleksandra SOBCZAK-KÖVESI

KOMISJA REWIZYJNA:

Beata BARSZCZEWSKA

Andrzej GRZĄDKOWSKI

Janusz OBSADA 

Joanna RUSZEL

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Zbigniew AŻGIN

Karolina BEREZOWSKA

Renata JACHIMEK

Maria JANSSEN-CZAJA

Renata KUGACZEWSKA

Bożena MARKIEWICZ

Piotr ZARECKI

Nowo wybranym organom STP życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz naszego środowiska ! Bardzo dziękujemy naszym członkom za wzięcie udziału w Walnym Zjeździe.