Ministerstwo Finansów przestrzega przez fałszywymi sms-ami nakłaniającymi do autoryzacji rocznych zeznań podatkowych

Ministerstwo Finansów przestrzega przez fałszywymi wiadomościami tekstowymi informującymi o konieczności rzekomej autoryzacji rocznych zeznań podatkowych. Mechanizm działania oszustwa opisano w komunikacie Ministerstwa Finansów. Wszelkie e-maile i wiadomości tekstowe od nieznanych nam osób, nakłaniające do kontaktu telefonicznego, używania kodów autoryzacyjnych lub przelania drobnej sumy w celu weryfikacji danych należy traktować z wielką ostrożnością. https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-falszywe-sms-y-dot-autoryzacji-pit