MAMY TO ! Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nowe Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Dzisiaj, 16.10.2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w Dzienniku Ustaw nową wersję rozporządzenia z 08.10.2019 r. w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dla niedowiarków link tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1975/1

Wiadomość to z pewnością dobra dla wszystkich tłumaczy przysięgłych, ale nowa wersja rozporządzenia nie uwzględnia – niestety – wszystkich naszych krytycznych uwag do przedstawionej nam swego czasu wersji, zawartych w odpowiedzi Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich skierowanej do MS w dniu 9 lipca br. (skan do wglądu na stronie Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//517/12322306/12604516/12604519/dokument405766.pdf).

Wiadomość to z pewnością dobra dla wszystkich tłumaczy: trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby agencje i biura tłumaczeń nie zareagowały na tę nową rzeczywistość na rynku. A jeśli nawet nie będą chciały szybko zareagować, to przecież sami tłumacze mają chyba świadomość, jak się teraz na tym rynku należy zachowywać!

Teraz pozostaje jeszcze sprawa nowelizacji samej ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 roku. Przedstawiciele STP wchodzący w skład Zespołu do spraw nowelizacji ww. ustawy będą w imieniu wszystkich tłumaczy przysięgłych zrzeszonych w STP o to usilnie zabiegać.

Dziękujemy naszym przedstawicielom działającym w Zespole ds. nowelizacji Ustawy o tłumaczu przysięgłym przy Ministrze Sprawiedliwości, kol. Maryi Łucewicz-Napałkow oraz kol. Wojtkowi Gilewskiemu, za ich starania i wspaniałą pracę.

Brawo Marysia i Wojtek! 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do  przedstawicieli STP w Zespole za poprzedniej kadencji Zarządu, którymi byli kol. Urszula Dzierżawska-Bukowska oraz kol. Dariusz Kubacki. Również dzięki Waszej pracy udało się tak wiele osiągnąć dla naszych członków, oraz dla całego środowiska tłumaczy.

Zarząd STP