Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo z dnia 29 kwietnia br., dotyczące reguł korzystania przez tłumaczy przysięgłych z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.