Konferencja pt. „Tłumaczenie jako utwór chroniony prawem autorskim”, Warszawa, 10 grudnia 2019 r.

W dniu 10 grudnia br. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS organizuje konferencję pt.

„Tłumaczenie jako utwór chroniony prawem autorskim”. Poniżej zamieszczamy program konferencji.

Program konferencji

10.00  Otwarcie konferencji

Słowo wstępne Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr. hab. Alojzego Nowaka i Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS prof. dr. hab. Janusza Foglera

Referaty

10.15  Tłumaczenie w ujęciu prawa autorskiego

prof. dr hab. Jan Błeszyński, em. profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

10.40  Tłumacz też autor, czyli dlaczego przekład to tworzenie

Rafał Lisowski,tłumacz literatury, członek Zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

11.05  Twórca czy odtwórca. Rola twórczości w procesie tłumaczenia

Hanna Karpińska, tłumaczka literatury i słowa żywego, tłumacz przysięgły

11.30  Tłumaczenie filmowe jako rodzaj twórczości

prof. dr hab. Marek Hendrykowski, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11.55  Przerwa na kawę

12.20  Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące tłumaczeń

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.40  Otwarta dyskusja

14.00  Przerwa na obiad

15.00  Dalsza część dyskusji

18.00  Podsumowanie konferencji

10 grudnia 2019 (wtorek), godz. 10.00

Sala Kolumnowa Uniwersytetu Warszawskiego (budynek Wydziału Historycznego)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Wstęp wolny. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować na adres organizatora: Maria Kujcys-Sołobodowska dossiermk@poczta.onet.pl

Strona konferencji: https://zaiks.org.pl/1759,196,tlumaczenie_jako_utwor_chroniony_prawem_autorskim