KOKIPOL szuka autorów uprawnionych do wynagrodzenia

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych szuka autorów uprawnionych do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej. Tłumacze dzieł naukowych i technicznych mogą skorzystać  z wyszukiwarki uprawnionych autorów, za pomocą której mogą sprawdzić swoje  uprawnienie do wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej. Zachęcamy do skorzystania z tego uprawnienia.Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko do wyszukiwarki, którą można znaleźć tutaj. Jeżeli nazwisko tłumacza znajduje się na liście, należy wypełnić formularz online, wydrukować i wysłać pocztą na wskazany adres.  Pełną listę uprawnionych twórców można znaleźć tutaj.

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi nałożył na organizacje zbiorowego zarządzania obowiązek publikowania danych uprawnionych, którzy nie podjęli wynagrodzeń w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym te wynagrodzenia zostały zainkasowane.

W dniu 15 listopada 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia KOPIPOL podjął uchwałę w sprawie ponowienia czynności zmierzających do odnalezienia twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla lat podziałowych 2007- 2017.

Zgodnie z art. 40 ustawy o zbiorowym zarządzaniu i wskazaną wyżej uchwałą Stowarzyszenie KOPIPOL publikuje informację na temat tych twórców utworów naukowych i technicznych będących ustalonymi uprawnionymi w ramach repartycji indywidualnej prowadzonej dla lat podziałowych 2007- 2017, którzy dotychczas nie zostali odnalezieni – nie podjęli kwot służących im na podstawie art. 20 i 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, celem ich odnalezienia – podjęcia przez te osoby rzeczonych kwot, obejmującą w szczególności:
a) tytuły utworów,
b) imiona i nazwiska ustalonych uprawnionych, którzy nie zostali odnalezieni – nie podjęli ww. kwot,
c) imiona i nazwiska lub nazwy właściwych wydawców.