Kandydaci do władz STP w kadencji 2020-2023

W związku z 5. Walnym Zjazdem STP, który odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. w trybie online, poniżej zamieszczamy biogramy i zdjęcia kandydatów do władz STP w nadchodzącej kadencji.

Kandydat na Prezesa STP

Andrzej Szynka

Andrzej Szynka – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS i Podyplomowego Studium Szkolenia Tłumaczy UW (j. niemiecki). W latach 80. i 90. aktywne tłumaczenia ustne i pisemne, od 1985 roku w Biurze Tłumaczy MSZ. Uczestnik licznych wizyt, rozmów i negocjacji polsko-niemieckich w okresie transformacji w charakterze tłumacza. Pracując w MSZ (do 2019r.) zajmował się  zagadnieniami z zakresu stosunków polsko-niemieckich, problematyki konsularnej oraz polityki europejskiej na różnych szczeblach od II sekretarza ambasady po ambasadora. Trzykrotnie delegowany do pracy w Niemczech oraz w Finlandii. Okresowo zatrudniony w KPRM na stanowisku wicedyrektora sekretariatu i dyrektora departamentu w obszarze współpracy międzynarodowej. Członek STP od 1984 roku.

Kandydaci do Zarządu STP

Atanas Atanasow

Atanas Atanasow  –Tłumacz języków bułgarskiego i rosyjskiego. Wieloletni działacz STP i zasłużony organizator konferencji.

Karolina Nuria Czępińska

Karolina Nuria Czępińska – Od 2013 roku członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, wcześniej Prezes Klubu Młodego tłumacza przy STP. Pracowała jako tłumacz pisemny i ustny języka hiszpańskiego oraz angielskiego w międzynarodowych korporacjach.

Od 2009 roku prowadzi własną działalność tłumaczeniową. Ważniejsi klienci: Ministerstwo Obrony Narodowej, Trybunał Konstytucyjny, Policja, Ambasada Hiszpanii, Ambasada Meksyku, EADS CASA, EADS-PZL (European Aeronautic Defence and Space Company – Państwowe Zakłady Lotnicze), Budimex S. A., Deutsche Bank Polska, Fagor, Onera. Doktorantka w Pracowni Teorii i Praktyki Przekładu w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja naukowa: językoznawca. Zainteresowania i projekty badawcze: przekład pisemny, ustny, literacki i audiowizualny.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia audiowizualne w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na Lingwistyce Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Programu Kształcenia na Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Vistula w Warszawie. Na Akademii Finansów i Biznesu prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu: Tłumaczenia. Jest również opiekunem Koła Naukowego Iberystów, gdzie między innymi, organizuje spotkania tłumaczy ze studentami. Uważa, że naszym obowiązkiem jest przekazanie zdobytej wiedzy przyszłym pokoleniom.

Wiktoria Dunin

Wiktoria Dunin – Jestem tłumaczką ustną i pisemną języka angielskiego oraz niemieckiego. W 2019 ukończyłam Instytut Lingwistyki Stosowanej UW z tytułem magistra. Języki jako narzędzie przekazywania myśli fascynowały mnie, odkąd pamiętam, ale dopiero pod koniec studiów odkryłam tłumaczenia ustne jako moją ulubioną formę ich użytkowania. W wolnych chwilach oddaję się grze na skrzypcach.

Elżbieta Janssen-Stenko

Elżbieta Janssen-Stenko – Tłumacz konferencyjny i pisemny. Członek STP od 1993r. Przez wiele lat byłam członkiem bądź przewodniczącą Komisji Rewizyjnej STP. Wychowałam się w rodzinie dwujęzycznej w RFN. Od przedszkola do matury w RFN, następnie 2 lata studiów w Bernie/Szwajcaria. Kontynuacja studiów muzycznych w PWSM w Warszawie. Podczas studiów rozpoczęłam pracę w charakterze tłumacza. Zleceniodawcy: m.in. najwyższe organy RP, Ambasada RFN. Akredytacja UE od 2005r.

Aleksandra Sobczak-Kövesi

Aleksandra Sobczak-Kövesi – tłumaczka języka angielskiego (słowa żywego i tekstów) od 1991 roku. Ponad 25.000 godzin w kabinie. Ponad 30.000 godzin przy stołach konferencyjnych. Język angielski opanowała na poziomie natywnym i jest nim zafascynowana pod każdym względem. Aspiruje do kolejnych języków roboczych. Do ulubionych dziedzin przekładu należą tak zwana kultura wysoka, oraz szeroko pojęta sztuka, historia i architektura. Podróżując w trudnych warunkach na niedużych jednostkach pływających, w tym na wodach arktycznych i antarktycznych, nauczyła się współdziałania z ludźmi. Grając w brydża, rozwija umiejętności taktyczne i umiejętność współpracy z partnerami. Czytając, ćwiczy umysł. Członkini STP od 1998 r.

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej STP

Beata Barszczewska

Beata Barszczewska –   jest tłumaczką konferencyjną języka angielskiego i francuskiego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale anglistyki uniwersytetu Paris IV – Sorbonne i podyplomowe studium dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Ma szerokie doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych, zarówno dla instytucji państwowych jak i na rzecz podmiotów prywatnych. Od roku 2000 należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Andrzej Grządkowski

Andrzej Grządkowski – Czynny tłumacz konferencyjny języka angielskiego, członek STP od 1993 r. i Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (AIIC) od 2003 r. Akredytowany przez Instytucje Europejskie (2002). Uzyskał magisterium w zakresie językoznawstwa na filologii angielskiej (Instytut Celtologii) KUL i ukończył zaawansowany kurs dla tłumaczy konferencyjnych na uniwersytecie w Bradford (UK) pod auspicjami Parlamentu Europejskiego. Prywatnie miłośnik Wesołej – leśnej dzielnicy Warszawy, gdzie mieszka z rodziną pośród modrzewi, brzóz i sosen, wraz z jamniczką Norą i ślepą kotką Limpopo.

Janusz Obsada

Janusz Obsada – Tłumacz konferencyjny języka niemieckiego. Absolwent Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (germanista dyplomowany), mgr lingwistyki stosowanej ILS UW. 2-letnie podyplomowe studia Organizacji i Zarządzania na UW. Od ponad 30-tu lat w STP, kilkukrotnie we władzach Stowarzyszenia. Ponadto tłumacz przysięgły, tłumaczę również teksty.

Joanna Ruszel

Joanna Ruszel – tłumaczka konferencyjna języka francuskiego i angielskiego, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, członkini STP. Od 2001 roku prowadzi zajęcia z tłumaczenia konferencyjnego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW na studiach dziennych oraz studiach podyplomowych EMCI. Autorka publikacji dotyczących oceny w tłumaczeniu ustnym i kształcenia tłumaczy konferencyjnych.

Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego STP

Zbigniew Ażgin

Zbigniew Ażgin – Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od roku 1996 tłumacz tekstów dotyczących elektroniki i dziedzin pokrewnych, z języków angielskiego i niemieckiego. Członek STP od roku 2000.

Karolina Berezowska

Karolina Berezowska – Tłumaczka pisemna i ustna. Absolwentka MISH na UW, od 2006 roku akredytowana tłumaczka ustna Instytucji UE, tłumaczka przysięgła języka angielskiego, francuskiego i greckiego, wykładowca akademicki,  członkini STP, ZZTP i PSTK.

Renata Jachimek

Renata Jachimek – Tłumaczka konferencyjna i (w mniejszym zakresie) pisemna języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. W Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich od 1997 r. W latach 2011-2014 członek Komisji Rewizyjnej STP. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych.

Maria Janssen-Czaja

Maria Janssen-Czaja – Członek-Założyciel STP. Od szkoły podstawowej na stałe w RFN, w 1966 r. rozpoczęcie studiów na Wydziale Historycznym UW.  Pochodzę z dwujęzycznej rodziny polonijnej. 1972 – początek pracy jako tłumacza pisemnego, w tym dla Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Od 1973 do 2004 tłumaczenia konferencyjne i pisemne dla najwyższych organów państwowych, w tym głównie dla Wymiaru Sprawiedliwości RP, polskich instytucji rządowych oraz ambasady RFN w Warszawie, a ponadto wydawnictw polskich i niemieckich. Od maja 2004 do końca r. 2011r. stała praca jako freelance dla instytucji Unii Europejskiej. 2007 – 2018 członek AIIC. Od 2012 znów w Warszawie. Kontynuacja pracy w charakterze tłumacza konferencyjnego i pisemnego.

Renata Kugaczewska

Renata Kugaczewska –  Magister lingwistyki stosowanej, członek założyciel STP. Wykładowca w Instytucie Iberystyki UW. Wieloletnia tłumaczka Instytucji centralnych – MSZ, Kancelarii Prezydenta i Premiera, Sejmu.  Od 2004 roku pracująca w Brukseli, początkowo jako temporary agent, póżniej jako freelance interpreter. Przed wyjazdem do Brukseli – wiceprezes STP. Języki: hiszpański B, angielski, rosyjski C, francuski w przygotowaniu:)

Bożena Markiewicz

Bożena Markiewicz – Lektorka, tłumaczka przysięgła i literacka języka angielskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich i kapituły nagrody im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów.  Wielbicielka starych filmów, wydała wojenne wspomnienia swojej matki, właśnie skończyła pisać książkę współczesną. Od lat organizuje stoisko Stowarzyszenia na Targach Książki w Krakowie i prowadzi spotkania z tłumaczami i wydawcami.

Piotr Zarecki

Piotr Zarecki – Ur. 1.12.1962 r. w Warszawie. Wyjazd z rodzicami na placówkę do Berlina w roku 1978. Szkoła średnia Heinrich-Schliemann-EOS w Berlinie ukończona maturą w 1981 r. Studia na Politechnice Drezdeńskiej (Niemcy), na wydziale energetycznym (Energieumwandlung), ukończone stopniem magistra inżyniera ogólnej budowy maszyn w 1986 r. W 1986 r. egzamin z języka niemieckiego w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Praca w biurze projektów Energoprojekt do 1989 r. Od roku 1989 wolny strzelec – początkowo jako tłumacz pisemny, później ustny, od 2003 r. jako tłumacz kabinowy. Od 1989 r. członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, członek Zarządu STP w latach 2006-2008 oraz 2017-2020. Wpisany do rejestru tłumaczy Naczelnej Organizacji Technicznej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych od wiosny 2017 r.