Hieronimki 2019

Pomnik św. Hieronima w Betlejem (Fot. Monika Ordon-Krzak)

Wszystkim drogim Koleżankom i Kolegom składamy najlepsze życzenia z okazji naszego Święta, wszelkiej pomyślności, ciekawych tłumaczeń i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Zapraszamy na nasze imprezy w październiku, listopadzie i grudniu ! Szczegóły na naszej stronie i w mailach.

Serdecznie pozdrawiamy!

Wasz Zarząd

Fot. Pixabay