Unia Europejska ogłasza nabór na nowych tłumaczy zewnętrznych

Do 6 września br. można składać wnioski o przystąpienie do egzaminu na tłumacza ustnego akredytowanego przy Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wymagań, jakie winien spełnić kandydat oraz na temat formy samego egzaminu można znaleźć w załączonym linku. https://europa.eu/interpretation/