Działania Zarządu w sprawie kosztów uzyskania przychodów

W związku z pominięciem tłumaczeń w art. 1 ust. 8f Ustawy z dn. 27 października 2017 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Zarząd STP podjął rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Finansów oraz z instytucjami i stowarzyszeniami dotkniętymi tą niekorzystną regulacją.

Oto nasz głos w mediach na ten temat.