Dostępne wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć aktualne informacje na temat wsparcia przysługującego osobom samozatrudnionym oraz pracującym na umowy cywilnoprawne (m.in. zwolnienie z płacenia składek pobieranych przez ZUS oraz świadczenia postojowego), wynikającego z pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej. Można tam również znaleźć formularze wniosków.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371?fbclid=IwAR20UVzeCOuqiAjkNdcQN-gZKrHYMQnNZm_A-clRiGdgpb81qR9an4H_FU4.