Dla tłumaczy literatury

Uprzejmie informujemy, że projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która obejmuje także tłumaczy literatury, został skierowany do konsultacji. Ustawa definiuje grupę zawodową artystów i określa warunki pracy artystycznej, zapewniając systemowy dostęp do ZUS i NFZ oraz dostosowując różne przepisy np. z zakresu podatków do specyfiki wymienionej grupy zawodowej. Zainteresowanych odsyłamy do szczegółowych informacji  na stronach Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury bądź Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.