Co nowego u tłumaczy przysięgłych?


Pismem z dnia 01.07.2019 min. Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w MS, poinformował zainteresowane organizacje zrzeszające tłumaczy przysięgłych o zamieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia na czynności tłumacza przysięgłego, mocą którego z dniem 01.07.2019 stawki za te czynności zostają podwyższone o 50%. Oznacza to w praktyce wdrożenie skomplikowanego procesu prawotwórczego, w wyniku którego – z chwilą ogłoszenia ww. rozporządzenia – sytuacja wynagradzania tłumaczy przysięgłych ulegnie poprawie, aczkolwiek nowe rozporządzenie nie zrekompensuje całkowicie ponad 100% erozji siły nabywczej tłumaczy spowodowanej brakiem nowelizacji rozporządzenia od 2005 roku, brakiem indeksacji stawek, uwzględniającej chociażby skutki inflacji. Od tamtego czasu trwały intensywne kontakty telefoniczne środowisk tłumaczy z RCL i MS. Zgodnie z uzyskanymi ostatnio informacjami formalności związane z wydaniem rozporządzenia są na ukończeniu. Jest nadzieja, że może ono zostać podpisane i ogłoszone lada tydzień. Nie omieszkamy o tym powiadomić, gdy tylko stanie się to faktem dokonanym. Na razie pozostaje nam tylko trzymać kciuki.

Zarząd STP