Audycja dotycząca rzeczywistości pracy tłumacza na antenie Polskiego Radia

Kol. Aleksandra Sobczak- Kövesi uczestniczyła z ramienia  zarządu STP w audycji radiowej wyemitowanej 27 czerwca o godzinie 09:00 na antenie Polskiego Radia 24. Audycję prowadził red. Jerzy Jachowicz.

Audycja miała formę panelu dyskusyjnego, w którym wzięły udział trzy tłumaczki: pp. Agata Kozak (tłumaczka literatury i słowa żywego), Grażyna Waluga (tłumaczka literatury) i Aleksandra Sobczak- Kövesi (jako tłumaczka słowa żywego; została również przedstawiona jako członek Zarządu STP). Godzinna rozmowa była podzielona na trzy zasadnicze części, dotyczące odpowiednio:

a) warunków pracy tłumacza, obowiązujących standardów, stanu rynku tłumaczeń – tu tłumaczki omawiały różnice w obowiązujących warunkach. Z rozmowy wynikło, że trudno utrzymać się wyłącznie z tłumaczenia literatury; że z tłumaczeń ustnych utrzymać się można, mimo iż stawki pozostają niezmienione od lat; wszystkie panelistki wspominały o tym, że rynek zrobił się trudny, m.in. ze względu na pojawienie się osób nieprzygotowanych de facto do roli tłumacza;

b) specyfiki pracy tłumaczy odpowiednio tekstów, literatury i słowa żywego – tłumaczki rozmawiały o znaczeniu znajomości języka ojczystego, o wczuwaniu się w osobowość narratora/mówcy w języku obcym oraz o specyfice pracy tłumacza symultanicznego (praca w zespole, higiena pracy, zaufany partner);

c) tłumaczeń, które szczególnie silnie wpłynęły na osobowość tłumaczek/wywarły na nie szczególnie silny wpływ. Koleżanki wspominały o literaturze historycznej, Aleksamdra Sobczak- Kövesi – o możliwości współpracy z p. Richardem Gerem i p. Agnieszką Holland.