Ankieta do badań Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zachęcamy do wypełnienia ankiety związanej z projektem Zarządzanie karierą. Artyści. Twórcy. Menedżerowie, w którym badacze z Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego przyglądają się ścieżkom zawodowym z różnych perspektyw.

W projekcie badawczym pod lupą znajdą się osobiste kariery artystów, twórców, osób działających w kulturze na pograniczu różnych prac i zawodów. Bardzo istotne jest zbudowanie reprezentatywnej grupy tłumaczy, zwłaszcza tych skupionych wokół szeroko rozumianej kultury.

W drugim etapie badacze chcą przeprowadzić badania fokusowe, wywiady indywidualne – aktualnie realizowane online. W ankiecie zostało przygotowane miejsce na pozostawienie danych kontaktowych w tym celu.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286zYpY8uQ1LhCpGWirsOOfDtUNE0wREsyR05UWVdaNUdCWTE2QURRQkRJRy4u