Wyróżniony wpis

Tłumacze pomagają pro bono

Tłumacze gotowi pomóc Ukrainie pro bono – lista tłumaczy i osób ze znajomością j. ukraińskiego i rosyjskiego. Lista powstała z inicjatywy środowisk lokalnych zaangażowanych w akcję pomocową. Baza tłumaczy podlegać będzie okresowej aktualizacji.

Link do listy: https://tiny.pl/94zkf

Ponadto polecamy bazę tłumaczy pod adresem https://tlumaczedlaukrainy.pl/, która zawiera także wzory podstawowych dokumentów.

Do wykorzystania także trzy glosariusze zawierające słownictwo dotyczące „Ustanowienia opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy” opracowane przez TEPIS. Słowniczki zostały przygotowane dla następujących par językowych: polski-ukraiński, polski-rosyjski oraz polski-angielski. Glosariusze zawierają terminologię i frazeologię prawną, prawniczą, a także słownictwo niespecjalistyczne, które może występować w wypowiedziach sędziego oraz uczestników rozprawy sądowej, mającej na celu ustanowienie opiekuna tymczasowego. Wszystkie trzy glosariusze dostępne na stronie internetowej https://tepis.org.pl/ukraina-vademecum/.

Wyszehradzkie rezydencje literackie

W Willi Decjusza ruszył nabór na kolejną edycję Wyszehradzkich Rezydencji Literackich skierowanych do pisarzy/pisarek, poetów/poetek, tłumaczy/tłumaczek, dziennikarzy/dziennikarek na pobyty stypendialne w Pradze, Krakowie, Bratysławie i Budapeszcie. Poniżej zamieszczamy bliższe informacje otrzymane od organizatorów i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Pożegnanie Diny

5 września w Paryżu zmarła nasza Koleżanka Dimitrina Lau-Bukowska.

W Stowarzyszeniu była od samego początku, znana głównie jako tłumaczka słowa żywego. Mniej wiedzieliśmy o drugim obszarze jej działalności: o tłumaczeniach literackich i własnej twórczości poetyckiej.

              Zakończę słowami samej Dimitriny, która w jednym z wierszy pisała:

              A literatura? Spod pióra Dimitriny Lau-Bukowskiej wyszły dziesiątki przekładów takich autorów jak Jan Twardowski, Karol Wojtyła, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert… Co więcej, spojrzenie z perspektywy lat nasuwa nieodpartą myśl, że Dina postawiła sobie za zadanie powiązać literatury obu swoich ojczyzn, zmniejszyć dystanse, budować mosty. Stąd w jej dorobku przekłady na polski bułgarskich pisarzy: zarówno klasyka Iwana Wazowa i modernisty Pejo Jaworowa, jak również współczesnych jej Jordana Radiczkowa i Pawła Weżinowa, czy wreszcie ludowych baśni.

              Dina – tak ją wszyscy nazywaliśmy – pochodziła z Bułgarii; Polska, z którą wcześnie związała się i rodzinnie, i zawodowo, stopniowo stała się jej drugą ojczyzną. Jej znajomość języka polskiego była nieskazitelna, podobnie – znajomość polskiej literatury, zwyczajów, tradycji.

                                           …dwa języki są mi brzegami –

                                           między moją ziemią

                                           a ojczyzną mojego syna

                                           upłynie mi życie…

              Żegnaj, Dina! Pozostaniesz w naszych myślach i serdecznej pamięci.

                                                                                                                 Hanna K.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 września 2023 r. (czwartek) o  14.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych

             

STP Partnerem Konferencji Tłumaczy 2023

Z radością informujemy, że wzorem lat ubiegłych STP jest Partnerem Konferencji Tłumaczy 2023. Konferencja odbędzie się 30 września w Warszawie, przy czym można wziąć w niej udział także online.  

Dla Członkiń i Członków STP  przewidziana jest zniżka 10% na hasło: STP2023KT. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału!

Strona internetowa KT: https://konferencja-tlumaczy.pl/ 

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Sprawiedliwości poddało projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pod konsultacje społeczne. Organizacje reprezentujące tłumaczy przysięgłych – Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce – przesłały wspólne stanowisko do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym przedstawiły swe postulaty.  W załączeniu projekt Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wspólne pismo.

Czytaj dalej

Ankieta nt. warunków pracy tłumaczy

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich otrzymało zaproszenie z University of Surrey do wzięcia udziału w ankiecie nt. warunków pracy tłumaczy pisemnych i ustnych. Ankietę przygotowano w języku angielskim. Zebrane dane posłużą do przygotowania bardzo potrzebnej publikacji na temat sytuacji na rynku tłumaczeń. Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi. Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda. Szczegóły i link poniżej.

Czytaj dalej

Rekrutacja na studia podyplomowe EMCI

European Masters in Conference Interpreting (EMCI)
Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego EMCI

Od 1 czerwca trwa rekrutacja i internetowa rejestracja kandydatów (IRK UW) na prestiżowe studia podyplomowe dla przyszłych tłumaczy konferencyjnych organizowane przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW we współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz Konsorcjum EMCI.

Do rejestrowania się zapraszamy absolwentów dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z przekładem konferencyjnym dla instytucji europejskich i na rynku krajowym.

Przy rejestracji należy podać kombinację językową, do wyboru:

ABC – A (polski), B (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

ACC – A (polski), C (angielski), C (francuski albo hiszpański albo niemiecki)

13 września odbędzie się test kwalifikacyjny sprawdzający predyspozycje kandydatów do tłumaczenia ustnego. NIE JEST TO EGZAMIN Z UMIEJĘTNOŚCI TŁUMACZENIA USTNEGO!

Studenci EMCI mogą starać się o stypendium na pokrycie kosztów czesnego w programie „Bursaries for conference interpreting students”

https://commission.europa.eu/…/bursaries-conference…


Program naszego dwusemestralnego intensywnego kursu jest wspólny dla wszystkich jednostek akademickich zrzeszonych w ramach Konsorcjum EMCI i obejmuje 556 godzin zajęć (400 godzin kontaktowych plus praca indywidualna) tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego, którego uczą zawodowi tłumacze konferencyjni przy użyciu nowoczesnego profesjonalnego sprzętu konferencyjnego (kabiny, laboratoria), ćwiczenia z logopedii, wykład na temat instytucji europejskich oraz z teorii przekładu konferencyjnego. Program obejmuje również możliwość stażu w instytucjach europejskich (Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej DG SCIC i Dyrekcji Generalnej ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych Parlamentu Europejskiego DG LINC) oraz dwutygodniowe praktyki w wybranej instytucji należącej do Konsorcjum EMCI.

Szczegółowe informacje o rekrutacji: https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/

https://ils.uw.edu.pl/podyplomowe/emci/

Wybór nowych władz STP na kadencję 2023-2026

Z radością ogłaszamy, że podczas Walnego Zjazdu STP dokonano wyboru nowych władz.

Nowe władze STP, wybrane na  walnym zjeździe w dn. 20.05.2023

Zarząd:

Elżbieta Janssen-Stenko – prezes
Aleksandra Sobczak-Kövesi  – wiceprezes
Zbigniew Ażgin  – wiceprezes
Zofia Lang  – skarbnik
Eugenia Dąbkowska – sekretarz
Beata Barszczewska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Janusz Obsada  – przewodniczący
Krystyna Kopczyńska 
Atanas Atanasow 

Sąd Koleżeński:

Maria Janssen – przewodnicząca

Karolina Berezowska – sekretarz

Maria Chmiel

Renata Jachimek

Renata Kugaczewska

Bożena Markiewicz

Piotr Zarecki

Walny Zjazd STP, 20 maja 2023 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy – Członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich,

Zarząd Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zwołuje 6. Walny (XIII) Zjazd STP, który odbędzie się w Warszawie dnia 20 maja 2023 r. w pierwszym terminie o godz. 11.00, w drugim terminie o godz. 11.15.

Miejsce obrad: Klub Księgarza, Rynek Starego Miasta 22/24 w Warszawie.

Po zakończeniu obrad zapraszamy na poczęstunek.

W załączeniu przedkładamy do wiadomości porządek obrad.

ZARZĄD