2. Spotkanie Stowarzyszeń Tłumaczy, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

2. Spotkanie Przedstawicieli Stowarzyszeń Tłumaczy. Prace grupy zajmującej się współpracą stowarzyszeń. Od lewej (clockwise): Zofia Rybińska (TEPIS), Diana Jankowiak (PSTK), Rafał Lisowski (STL), Katarzyna Diehl (STP), Jan Bukowski (ZZTP), Irmina Daniłowska (LST).

12 grudnia 2018 r. w Warszawie w Cafe PoWoli odbyło się 2. spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy. Pierwsze tego typu spotkanie zainicjowało i zorganizowało Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jeszcze pod koniec 2017 roku. W tym roku gospodarzem było Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych PSTK. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych. Rozmawialiśmy o tym, co udało się nam osiągnąć w tym roku, zastanawialiśmy się nad tym, jak mówić o warunkach zatrudniania i wynagradzania tłumaczy, jak angażować członków w pracę stowarzyszeń i jak stowarzyszenia mogą ze sobą współpracować, aby branża tłumaczeniowa mówiła jednym, silnym głosem. Wszystko po to, żeby lepiej działać dla Was i z Wami! Na spotkaniu Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich reprezentowali, będący jednocześnie członkami PSTK Magda Macińska i Piotr Zarecki oraz Katarzyna Diehl (będąca jednocześnie członkiem American Translators Association).  Następne spotkanie zorganizuje Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy. (KD)